Инертни материали

Холсим Кариерни Материали АД-София и Холсим Кариерни Материали Пловдив АД са основни производители на инертни материали за строителния бизнес в София, Пловдив, Пазарджик и съседните области. Те предлагат богат асортимент от видове и размери на материали с различно приложение в строителството - от бетон и бетонни изделия до асфалт, строителни разтвори и др. Производството е съсредоточено в общо седем работещи обекти.

Фирмите непрекъснато инвестират в ново оборудване, за да задоволят пазарните нужди на клиентите от голямо количество висококачествени изделия.

Инертните материали имат сертификат за качество, което се контролира от специализирани лаборатории като НИСИ, НИИСМ, ТРА и др.

Нашите предприятия за инертни материали са членове на:

Имате въпрос относно нашите инертни материали?

Contact Form
captcha