Актуални новини

Решенията на Джиосайкъл за управление на отпадъците ускоряват прехода на България към кръгова икономика

12 март 2018

Тристепенен модел на промяна
Преди малко повече от десетилетие, когато в България все още нямаше решения за третиране на битовите отпадъци Джиосайкъл България започна да си сътрудничи със Столична община, позиционирайки се като основен източник на отговорни и устойчиви решения за третирането на битовите отпадъци, базирани на прост, тристепенен бизнес модел:

  • сортиране
  • шредиране (раздробяване)
  • съвместно изгаряне с извличане на енергия

Решението, съобразено с най-добрите съществуващи практики, означаваше по-ниски инвестиции за общината благодарение на вече съществуващия капацитет на циментовите пещи.

Съвместното изгаряне на отпадъците в пещите на циментовите заводи допринася за развитието на кръговата икономика като по-високо стъпало в сравнение с традиционната линейна икономика и осигурява практична, рентабилна и природосъобразна алтернатива на депата и изгарянето в инсинератори. В регионите, които все още разчитат в голяма степен на депонирането, а не на управлението на отпадъци, решенията на Джиосайкъл могат да ускорят прехода към кръгова икономика.

Отпадъците като ресурс
През 2008 г., една година след присъединяването на България към Европейския съюз и приемането на еврпейските регламенти и цели за управление на отпадъците, сътрудничеството между Столична община и Джиосайкъл достигна нови, още по-високи нива. Докато по-рано голяма част от битовите отпадъци се изхвърляше на сметища, Джиосайкъл предложи ново интегрирано решение, което да позволи оползотворяването на голяма част от тях. През 2015 г. партньорството между страните се разви още повече благодарение на инвестицията на Столична община в завод за механично и билогично третиране с капацитет 1000 тона битови отпадъци дневно. Междувременно Джиосайкъл България инвестира в нови мощности, за да увеличи капацитета си за оползотворяване на отпадъци, като се очаква през 2018 г. оползотворяваното количество да достигне 100 000 тона годишно.


Как функционира заводът за МБТ?
Заводът за механично и биологично третиране (МБТ) е съоръжение за преработка на отпадъци, което съчетава сортираща инсталация с инсталация за биологична обработка като компостиране или анаеробно разграждане. МВТ инсталациите са предназначени за преработка на смесени битови отпадъци, както и отпадъци от търговията и промишлеността. Едно от основните предимства на тази система е възстановяването на органичната фракция, която съгласно Европейската директива за депата за отпадъци вече не следва да бъде депонирана.
Научете повече:
spto.bg

Как се обработват отпадъците на Столична община?
От общата маса най-напред се отделят рециклируемите отпадъци, инертните отпадъци и органичните отпадъци, подходящи за компостиране. Останалата част: пластмаса, текстил, хартия, картон, дърво и каучук, които не са подходящи за рециклиране, се подлагат на седемдневен процес на сушене, за да бъдат подготвени за оползотворяването им чрез съвместно изгаряне в завода на Холсим (България) АД в с.Бели извор, разположен на 100 километра от центъра на София.

Съвместното изгаряне на отпадъците с традиционни горива в пещите на циментовите заводи оптимизира използването на минералното и енергийното съдържание на отпадъците благодарение на уникалния процес на едновременно рециклиране и извличане на енергия, който осигурява безотпадно и окончателно унищожаване на отпадъка.
Научете повече:
www.youtube.com/watch