Цимент+ Предимства

 
billboards projects holcim page 1

 

По-висока начална и крайна якост

Строителните разтвори с Цимент + постигат с около 20% по-висока ранна и крайна якост от разтвори, приготвени със същия цимент без добавка. Смесите се отличават с голяма плътност и с по-малки пори. Постигането на по-висока ранна якост позволява по-ранно декофриране и спестява време. Подобрената якост дава възможност за постигане на необходимата проектна якост при оптимално количество цимент.

 

Удължено време на работа

Химическата добавка в Цимент + позволява по-дълго време за обработка на циментовата смес, което е от изключително значение особено при по-високи температури на работа. Предотвратяването на преждевременно свързване на смесите и появата на пукнатини, спестява последващи поправки и дава възможност за постигане на максимално прецизно нивелирани и загладени повърхности.

 

По-добра обработваемост

Строителните разтвори (замазки, бетон и др.), приготвени с Цимент +, се обработват по-лесно и по-бързо. По-добрата обработваемост и  удълженото време за работа подпомагат постигането на много по-добър финиш на крайната повърхност.

Химическата добавка редуцира количеството вода необходимо за хидратиране и разбъркване като подпомага постигането на определена консистенция, при запазване на обработваемостта. Пониженото водоциментно отношение води до намаляване на водопроницаемостта и повишаване на дълготрайността на крайните повърхности.

При строителни разтвори приготвени с Цимент + се намалява риска от появата на пукнатини и последващи корекции.

 

 

 

Други типове цимент

You must have javascript enabled.