COVID-19

В ЛафаржХолсим поставяме здравето и безопасността на първо място. Действаме отговорно и солидарно по целия свят, за да защитим своите служители, своя бизнес и своите общности.

 
От самото начало на пандемията прилагаме редица глобални и местни мерки за защита  и предотвратяване на разпространението на коронавируса. 

Сформиран е местен екип за справяне с кризата, съставен от представители на различни функции, който разработва и прилага планове и мерки за превенция и защита в тясно сътрудничество с Групата и местните власти. В състава на екипа влизат специалисти по здраве и безопасност, човешки ресурси, комуникации, информационни технологии, нормативно съответствие и сигурност, които извършват постоянен мониторинг на ситуацията и дават насоки и съвети за успешно противодействие и защита.

Благодарим на всички свои колеги, клиенти и местни общности, че поставят здравето и безопасността на първо място в тази сложна за всички ситуация!

Ако имате въпроси и притеснения относно мерките, които взимаме във връзка с COVID-19, може да се свържете с нашия екип на email: communication-bgr@lafargeholcim.com.