Юридически условия

 

Този уебсайт е собственост на Холсим България и съдържа материали, цитирани изцяло или отчасти от предоставени от Холсим материали и други източници. Той е защитен по законите за авторското право и търговската марка на Република България. Материалите от този сайт, включително софтуера, не могат да бъдат изменяни, копирани, размножавани, публикувани, прехвърляни, предавани или разпространявани по пощата или по друг начин. Можете да сваляте материали от този сайт само за ваше лично нетърговско ползване, при условие, че не нарушавате авторското право и другите права на собственост. Ако не приемате тези правни условия, моля, не ползвайте този уебсайт.

Поверителност на информацията

Имайте предвид, че глобалната система World Wide Web е общодостъпна. Ако доброволно предоставяте лична информация в мрежата, вие носите риска за това. Холсим високо цени вашия интерес към този уебсайт и уважава личното ви пространство и поверителността на вашата информация, но същевременно приема за важно да защитава поверителността на личните данни, които биха могли да се придобият чрез посещаването на уебсайтовете на Холсим.
Въпреки че тази информация се обработва според правовите норми, валидни за страните, в които се поддържат уебсайтовете, тези уебсайтове могат да включват връзки към уебсайтове на трети страни, за които не важи изявлението за конфиденциалност, и за които Холсим не носи никаква отговорност. Холсим събира лични данни, доброволно предоставени от посетителите на уебсайта. Тези данни се използват за вътрешни цели на мястото, където са предоставени, т.е. за официални изявления в медиите, годишни отчети и друга информация, както и за кандидатстване за работа, само в Холсим, което включва предоставяне на информацията и на други фирми в Холсим Груп.

Предоставяйки своите данни на този уебсайт, вие изрично давате съгласието си за ползването им, включително и в чужбина. Ако ни уведомите с електронна поща, можете да получите достъп до своите лични данни, за да ги изтриете, коригирате или редактирате. Холсим може да използва технология от типа "cookie" за измерване на активността на уебсайта и за събиране на информация като тип на браузъра и операционата система, метрични данни, географско положение и др. на анонимен съвкупен принцип, за да разработва и поднася информацията според вашите индивидуални предпочитания На децата и младежите под 18-годишна възраст препоръчваме да получат разрешение от родител или настойник, преди да предоставят лични данни на уебсайтовете на Холсим.

Авторско право © 2002 Холсим (България) AД. Всички права запазени.