Грижа за нашите партньори

 

 

Писмо, изпратено до нашите фирми-изпълнители в началото на пандемията:

Уважаеми партньори,

Епидемията от COVID-19 накара всички ни да спазваме редица мерки в личния и в професионалния си живот, каквито не сме спазвали досега. Но на всички ни е ясно, че нещата не са същите както преди. В условията на настоящата пандемия от COVID-19, повече от всякога разчитаме на Вашите ангажименти към здравето и безопасността. Ние от своя страна ще работим усърдно заедно с Вас за строгото прилагане на мерките за защита на здравето и безопасността и ще продължим да се борим за намаляване на рисковете в тези трудни обстоятелства.


Моля, обърнете внимание на някои важни мерки, които ще прилагаме в работата си с Вас до второ нареждане:
Изискваме Вашият персонал, който работи с нас, да поддържа постоянна връзка с контактите си от наша страна, за да се информира редовно за развитието на ситуацията и евентуалното въвеждане на нови мерки.


● Молим Ви да потвърдите, че предприемате необходимите действия, за да гарантирате, че Вашият персонал спазва указанията на здравните власти и изискванията по здраве и безопасност, отправени към тях от страна на нашите служители. Тук влизат изискванията за хигиена на обекта, използване на ЛПС, социална дистанция и контрол на достъпа до нашите обекти, чиято цел е да се поддържа безопасна среда и да се защитят служителите ни от заразяване с коронавирус.
Също така бихме искали да споделим с вас някои от комуникационните материали и контролни листове, които използваме, за да гарантираме, че работим безопасно по време на пандемията. Не се колебайте да ги споделите със своите служители и да ги използвате и Вие, ако сметнете за необходимо. Ще се радваме да споделите с нас и Вашите добри практики за осигуряване на здравето и безопасността на служителите.
Прилагаме следните документи:
● Ежедневен контролен лист
● Контролен лист преди пуск
● „Как да предпазим шофьорите“ и „Дезинфекция на кабината на превозно средство“ – по една страница
● „Йерархия на контрола“ – една страница.


Няма място за грешки, когато става дума за работа в сложна и непрекъснато променяща се работна обстановка. Сега повече от всякога трябва да работим заедно, за да гарантираме, че изискванията за безопасност се познават, разбират и спазват от всички!
Благодарим Ви предварително за това, че съдействате за опазване на здравето и безопасността на нашите служители в тези изключително трудни времена! С уважение: