Holcim Bulgaria AD

 

Уважаеми кандидати,

Добре дошли в нашия сайт! Благодарим Ви за интереса към нашата компания. Очакваме Вашето заявление за кандидатстване за работа при нас.

Холсим (България) АД уважава и защитава сигурността и целостта на личните данни, които ни предоставяте в процеса на подаване на заявление за кандидатстване за работа. Моля, запознайте се с нашата Декларация за поверителност на личните данни за кандидати за работа,в която е обяснено как и за какви цели използваме Вашите лични данни във връзка с  кандидатстването за работа, както и какви права и възможности имате в това отношение.

Като цяло ние ще обработваме Вашите лични данни единствено за целите на конкретното заявление за кандидатстване за работа, което сте подали на нашия портал. Ние обаче предлагаме услуги на нашите кандидати за работа, които могат да Ви бъдат интересни и полезни. За тях изискваме Вашето съгласие, което можете да ни предоставите по-долу за избраните от Вас услуги.

Съгласие относно защитата на данните

Съгласен/съгласна съм с обработването на личните ми данни, както следва:

  •   База данни на Холсим (България) АД за кандидати за работа

Да, бих желал/а да получавам по имейл информация за възможности за работа в Холсим (България) АД и давам съгласието си за съхраняване и обработване на личните данни, които предоставям със заявлението за кандидатстване за работа, в съответствие с Декларацията за поверителност - кандидати за работа.

  •  Можете да влизате във връзка с мен по телефон или чрез другите посочени от мен начини за комуникация.

Да, съгласен/съгласна съм Холсим (България) АД да се свързва с мен за горните цели и по всички други начини за комуникация, за които съм предоставил/а информация за връзка на Холсим (България) АД (например по телефон, SMS, професионални мрежи).

Разбирам и съм наясно, че моето съгласие е доброволно и че мога да го оттегля по всяко време с бъдещо действие. Разбирам и съм наясно, че ако оттегля съгласието си, Холсим (България) АД няма да може да ми предоставя съответните услуги и информация.

Моля, кликнете тук, за да предоставите Вашето съгласие:

[СЪГЛАСЕН СЪМ]

 

 

Благодарим Ви, радваме се да поддържаме връзка с Вас!

С най-добри пожелания,

Екипът на Холсим (България) АД