Машинен оператор обработка на камъни

Дати (от-до): 
26.08.2021 до 23.09.2021
Дружество: 
Холсим кариерни материали Пловдив АД
Основни отговорности: 
  • Управлява и обслужва инсталацията за преработка на инертен материал;
  • Изпълнява превантивни дейности и поддръжка на инсталацията;
  • Участва в ремонтните работи на цеха;
  • Спазва всички технически и технологични изисквания, правилата за здраве и безопасност при работа и зададените производствени параметри на процеса.
Изисквания към кандидатите: 
  • Средно или средно техническо образование;
  • Предимство - управление на товарачни машини.
Документи за кандидатстване: 
  • Автобиография със снимка, адрес и телефон за контакти;
  • Копие от диплома за завършено образование.

 

Краен срок за подаване на документите: 23.09.2021 г.

 

Забележка: До участие в подбора се допускат само лица, представили пълния набор от изисквани документи. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС.

Contact person: 
Юлия Стамова - тел. 0885 301 085