Машинен оператор обработка на камъни (машинист на трошачка)

Дати (от-до): 
13.01.2020 до 24.01.2020
Дружество: 
Холсим кариерни материали Пловдив АД, гр.Пловдив
Employer description: 

 

Холсим кариерни материали Пловдив АД е част от Групата на ЛафаржХолсим - най-големият производител на строителни материали в света.

Ние Ви предлагаме:
• постоянен трудов договор (с 6-месечен срок на изпитване) и осигуряване върху реалните доходи;
• атрактивно месечно възнаграждение и социален пакет, включващ допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, безплатен транспорт от и до работното място, допълнителни възнаграждения за летен отдих, Великден и Коледа.
• отлични възможности за обучение и професионално развитие;
• добре изградена система за повишаване на професионалната компетентност и придобиване на необходимата квалификация;
• компетентно наставничество и програма за разгръщане на потенциала на служителите;
• открита и приобщаваща работна среда, съобразена с водещите стандарти за управление и организация на работата на Групата ЛафаржХолсим.

 

Основни отговорности: 
  • Управлява и обслужва инсталацията за преработка на инертен материал;
  • Изпълнява превантивни дейности и поддръжка на инсталацията;
  • Участва в ремонтните работи на цеха;
  • Спазва всички технически и технологични изисквания, правилата за здраве и безопасност при работа и зададените производствени параметри на процеса.
Документи за кандидатстване: 

• Автобиография със снимка, адрес и телефон за контакти;

• Копие от диплома за завършено образование.

Краен срок за подаване на документите: 24.01.2020 г.

За контакти: Ани Димова - тел.0886 776 634 и Юлия Стамова - тел. 0885 301 085.

Забележка: До участие в подбора се допускат само лица, представили пълния набор от изисквани документи. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС.