Машинен оператор товарачни машини (фадромист)/багерист

Дати (от-до): 
31.08.2021 до 30.09.2021
Дружество: 
Холсим кариерни материали Пловдив АД, гр.Пловдив
Employer description: 

Холсим кариерни материали Пловдив АД е част от  Групата Холсим - една от най-големите компании за производство на строителни материали в света, лидер в сферата на устойчивите и иновативни решения за строителството.

Ние Ви предлагаме:

 • постоянен трудов договор (с 6-месечен срок на изпитване) и осигуряване върху реалните доходи;
 • атрактивно месечно възнаграждение, допълнителни плащания, свързани с представянето и социален пакет, включващ допълнително здравно осигуряване и ваучери за храна;
 • отлични възможности за обучение и професионално развитие;
 • добре изградена система за повишаване на професионалната компетентност и придобиване на необходимата квалификация;
 • компетентно наставничество и програма за разгръщане на потенциала на служителите;
 • открита и приобщаваща работна среда, съобразена с водещите стандарти за управление и организация на работата на Групата Холсим.
Основни отговорности: 
 • Управлява и обслужва товарачна машина за товарене на инертен материал, като:
  • Изпълнява превантивни дейности и поддръжка на машината;
  • Участва в ремонтните работи на цеха;
  • Спазва всички технически и технологични изисквания, правилата за здраве и безопасност при работа и зададените производствени параметри на процеса.

 • Управлява и обслужва багер за добиване на инертен материал, като:

  • Изкопава материал, прави откривка, изкопи, канали, диги и други;

  • Следи за качеството на инертния материал, който добива или натоварва;

  • Текущо проверява и установява появили се отклонения в работата на багера, сигнализира за проблема, търси и предлага решение.

    

Изисквания към кандидатите: 
 • средно образование (или СПТУ);
 • правоспособност за управление на ПСМ.
 • Предимство - управление на булдозер.
Документи за кандидатстване: 
 • Автобиография със снимка, адрес и телефон за контакти;
 • Копия от документи за правоспособност и управление на ПСМ или други квалификации, свързани с дейността.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 30.09.2021 г.

За контакти: Юлия Стамова - тел. 0885 301 085.

Забележка: До участие в подбора се допускат само лица, представили пълния набор от изисквани документи. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС.