Машинен оператор, палетизатор

Дати (от-до): 
17.09.2021 до 26.10.2021
Дружество: 
Холсим (България) АД, циментов завод в Бели извор
Основни отговорности: 
  • Осигуряване работата на линията за пакетиране на цимент съобразно зададения технологичен режим на работа и изискванията за ЗБУТ;
  • Следене за техническата изправност на машините;
  • Управление на мотокар (при необходимост).
Изисквания към кандидатите: 
  • Средно образование;
  • Правоспособност за управление на мотокар (предимство);
  • Базови умения за работа с компютър (предимство). 
Документи за кандидатстване: 
  • Автобиография със снимка, адрес и телефон за контакти;
  • Копие от диплома за завършено средно образование.

Краен срок за подаване на документи: 26.10.2021 г.

За справки: тел. +359 886 90 66 08 (Десимира Николова, Ръководител отдел ЧР)

Забележка: До участие в подбора се допускат само лица, представили пълния набор от изисквани документи. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС.