Оператор на инсталация за размесване на бетон

Дати (от-до): 
21.08.2019 до 20.09.2019
Дружество: 
Холсим (България) АД, Дирекция "Бетони" София
Основни отговорности: 
 • Управлява и контролира работата на инсталацията за размесване на бетон
 • Изпълнява рецептите за производство на различните видове разтвори и марки бетон
 • Следи за качеството и количеството на произведените бетонови разтвори
 • Правилно попълва и отчита навременно документите за работата на инсталацията
 • Поддържа в изправно състояние и на необходимото техническо равнище машините, апаратите и инструментите, с които работи
 • Сигнализира при установяване на неизправности и търси начини за тяхното отсраняване
 • Участва в превантивната поддръжка и ремонтните дейности на възела 
 • Поддържа чистота на работните площадки
 • Спазва техническите и технологични изисквания за експлоатация и поддръжка на машините и съоръженията
 • Стриктно спазва правилата за безопасност при работа и противопожарна охрана.

Длъжността е на пряко подчинение на началника на бетоновия възел.

Работата е на пълно работно време, с 6 месеца срок на изпитване.

Изисквания към кандидатите: 
 • Образование – средно или средно техническо
 • Професионален опит – 1 година опит по специалността
Документи за кандидатстване: 

Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография на Нели Стоянова, Специалист Човешки ресурси на адрес: гр. София, бул. "Черни връх" № 108 ет. 3. или на e-мейл: neli.stoyanova@lafargeholcim.com

Крайният срок за подаване на кандидатури е 20 септември 2019 г.

Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност.

Забележка: До участие в подбора се допускат само лица, представили пълния набор от изсквани документи. Предоставените от Вас лични данн ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС, като при получаване на заявление за кандидатстване за работа, ще Ви изпратим нашата Политика за обработване на личните данни.