Пресцентър

 

Холсим България води политика на открита и честна комуникация. Приемаме своята отговорност да предоставяме на медиите точна и навременна информация за събития, засягащи всички заинтересовани страни.

 

Новини

Новини

Актуални новини за Холсим България

Новини и публикации на Групата ЛафаржХолсим

Новини и публикации на Групата ЛафаржХолсим

Доклади, презентации и публикации на LafargeHolcim Group.

За контакт

Милена Иванова
Връзки с обществеността
3040 Бели извор
България