CEM II / A-LL 42.5 N

 

CEM II / A-LL 42.5 N

Варовиков портландцимент с обикновена ранна якост

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: клинкер от 80 до 94%, варовик от 6 до 20% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Употреба: Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • армиран и неармиран бетон
  • съоръжения в промишленото и гражданското строителство
  • малоразмерни бетонни изделия и елементи
  • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN-206-1.

Доставка: в насипно състояние и палетизиран в торби от 25 и 50 кг.

Механични, физични и химични показатели
 Показател, дименсия
БДС EN 197-1 
изисквания
Продукт на 
Холсим (България) АД 
Бели извор
 Съдържание на сулфати (като SO3), %
≤ 3.5
≤ 3.5
 Време на начало на свързване,  min
≥ 60
≥ 140
 Обемопостоянство (разширение),  мм
≤ 10.0
≤ 1.3
 Съдържание на хлориди, %
≤ 0.10
≤ 0.10
 Ранна якост на натиск - 2 дни,MPa
≥ 10
≥ 21
 Стандартна якост на натиск - 28дни, MРa
≥ 42.5  ≤ 62.5 
≥ 45