CEM II / A-LL 42.5 N

 

CEM II/A-LL 42,5 N

Варовиков портланд цимент с нормална ранна якост

Състав:

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт  БДС EN 197-1 са: от 80 до 94% клинкер, от 6 до 20% варовик и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат. Всички компоненти отговарят на БДС EN 197-1, т. 5.

Предимства:

  • По-висока якост от клас 32.5 
  • По-виска водопотребност и подобрена обработваемост
  • Намалено излизане на циментно мляко на повърхността

Употреба: 

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • армиран и неармиран бетон
  • съоръжения в промишленото строителство
  • малоразмерни бетонни изделия и елементи
  • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN 206-1

 

Доставка: в насипно състояние и палетизиран в торби от 25 и 50 кг.

 

Механични, физични и химични показатели

 

 Показател

 

БДС EN 197-1 

изисквания

 

 

Продукт на

Холсим (България) АД 

Бели извор

 

 

 Съдържание на сулфати (като SO3), %

 

≤ 3.5  

≤ 3.5

 

Време на начало на свързване,  min

 

≥ 60

≥ 150

 

Обемопостоянство (разширение),  мм

 

≤ 10.0

≤ 1.3

 

Съдържание на хлориди, %

 

≤ 0.10

≤ 0.10

 

Ранна якост на натиск - 2 дни,MPa

 

≥ 10

≥ 18

 

Стандартна якост на натиск - 28дни, MРa

 

≥ 42.5   ≤62.5

≥ 45

 
 
 

Типове цимент