Грижа за нашите служители

 

Глобални и местни мерки

Въведохме редица глобални и местни мерки за защита на нашите екипи и възпрепятстване на разпространението на болестта. Тези мерки включват:

 • Стриктно спазване на социална дистанция на работната площадка и в офисите
 • Адаптиране на насоките за здраве и безопасност за всички дейности във връзка с COVID-19
 • Създаване на онлайн база с информация за COVID-19, достъпна за всички наши служители
 • Глобални уебинари за психическо здраве и устойчивост за служителите
 • Ограничения за пътуване и въвеждане на работа от дома, когато е възможно
 • Поощряване на дигиталните инициативи и видеоконферентните срещи
 • Ясни показатели за измерване на готовността на всички държави по отношение на защитата на нашите служители и изпълнители на наша територия

Всички тези мерки бяха добавени към постоянните ни практики за прилагане и стимулиране на здравето и безопасността. Ние непрекъснато наблюдаваме и адаптираме нашия подход за всяка страна, като внимателно следваме развитието на ситуацията и указанията на местните здравни власти, за да помогнем по всякакъв възможен начин.

Интранет страница за коронавируса, която се актуализира непрекъснато с допълнителни материали и указания.

Материалите в нея включват:

 • Основни хигиенни мерки, измиване на ръцете, използване на защитни маски ...
 • Препоръки за работни обекти (контролен списък за експлоатационна готовност, минимални изисквания за безопасност ...)
 • Информация, предоставяна на нашите бизнес партньори
 • Планове, свързани с устойчивостта на бизнеса (рискови сценарии, упражнения, ...)

Често задавани въпроси с практически сценарии и въпроси

 

Инструкции и указания

 • Мерки за физическа и психическа защита в условията на COVID-19 (pdf, 1.34 MB)
 • Работа в среда на COVID-19 (pdf, 521.24 KB)
 • Инструкция за дезинфекция (pdf, 40.98 KB)
 • Инструкция за носене на маски (pdf, 44.53 KB)
 

Информация за служителите на вътрешната Интранет страница

annotation 2020 05 07 131126