Шлосер-монтьор

Дати (от-до): 
26.08.2021 до 23.09.2021
Дружество: 
Холсим кариерни материали Пловдив АД
Основни отговорности: 
  • Участва пряко в провеждането на планирани и непланирани ремонти;
  • Участва при навременно отстраняване на аварии по машините и съоръженията;
  • Ако има правоспособност, извършва ръчно електродъгово заваряване;
  • Стриктно спазва правилата за безопасност при работа и противопожарна охрана.
Изисквания към кандидатите: 
  • Образование - средно или средно техническо;
  • Притежаването на правоспособност за електро-дъгово заваряване (или желание за придобиване) е предимство;
  • Професионален опит – най-малко 3 години по специалността.
Документи за кандидатстване: 
  • Автобиография със снимка, адрес и телефон за контакти
  • Копие от диплома за завършено образование.
  • Копие от документи за правоспособност (ако притежава).

 

Краен срок за подаване на документите: 23.09.2021 г.


Забележка: До участие в подбора се допускат само лица, представили пълния набор от изисквани документи. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС.
 

Contact person: 
Юлия Стамова, тел. 0885 30 10 85