Корпоративна социална отговорност

 

Холсим се стреми да бъде надежден и ценен партньор за всички външни и вътрешни заинтересовани лица (клиенти, партньори, общественост), както и най-уважаваната и предпочитана компания в сектора на строителните материали.

Нашият ангажимент

В основата на Корпоративната социална отговорност (КСО) на Холсим е ангажиментът ни да работим като партньори с всички заинтересовани от дейността ни страни - ефективно да подобряваме качеството на живот на нашите служители, техните семейства и обществеността, живееща в близост до нашите предприятия. Ние целим да бъдем и катализатор за разпространение на добри практики, не само в циментовата индустрия, но и сред обществото като цяло.

КСО е неразделна част от нашите бизнес планове, а за изпълнение на дейностите по нея са делегирани и съответните бюджети.
За нас е ясно, че не можем да разрешим сложните проблеми на обществото. Смятаме също и че бизнесът допринася в най-голяма степен за устойчивото развитие на обществото чрез икономическия растеж и финансовата си рентабилност.

Правим всичко по силите си в сферите на нашето влияние да спомогнем за изграждане на основите на бъдещето на обществото.