Ден 1-ви на ЛафаржХолсим

 

Пет основни приоритетни области, съсредоточени около синергиите, разпределението на инвестиционния капитал, трансформация в обслужването на клиентите, интеграция и здраве и безопасност.

Официален старт на ЛафаржХолсим по цялото земно кълбо

 

Днес ЛафаржХолсим поставя официално началото на новата Група по целия свят и обявява ключовите елементи своите амбиции за бъдещето. След успешното осъществяване на сливането между Лафарж и Холсим и регистрирането на акциите на новата ЛафаржХолсим за търговия на борсите в Цюрих и Париж, сега вниманието на новата Група е насочено към създаването на най-добре представящата се компания в сектора на строителните материали.  

 

Изпълнителният директор на ЛафаржХолсим Ерик Олсен каза: “Сега вече като ЛафаржХолсим стъпваме в следващата фаза от нашата трансформация, за да се превърнем в лидер във всяко едно отношение – компания, която променя света в положителна посока и може да допринесе истински ползи за своите клиенти, служители, акционери и обществото като цяло.”

 

Амбициите на ЛафаржХолсим са насочени в пет приоритетни области
Компанията стартира стратегическа трансформация, която се основава на най-доброто от двете предишни компании Лафарж и Холсим. В първата фаза на интеграция Групата ще съсредоточи вниманието си върху пет приоритетни области:

  • Синергии: постигането на синергичен ефект от 1.4 млрд. евро през следващите три години
  • Разпределение на инвестиционния капитал: строг контрол върху разпределението на инвестициите и цялостно съкращаване на инвестиционните разходи
  • Трансформация в търговската сфера: отличаване от конкуренцията чрез иновативни продукти и услуги
  • Интеграция: създаване на една група и култура.
  • Здраве и безопасност: поставяне на Здравето и безопасността в центъра на организацията. 

 
ЛафаржХолсим ще бъде организиран върху нов оперативен модел, насочен към обслужване на клиентите на местно ниво, като в същото време се извличат максимални ползи от мащабите, глобалното влияние и възможностите на Групата. Моделът включва държави с достатъчно правомощия, регионални управленски платформи и корпоративни функции, основани на компетентности от световно равнище.

Резултатите за първото полугодие на Холсим и Лафарж ще бъдат представени в края на юли.

ЛафаржХолсим ще представи финансовите резултати на Лафарж и Холсим като самостоятелни компании за първото полугодие на тази година на 29 юли 2015 г. Първите консолидирани междинни резултати на новата Група ще бъдат представени за 9-месечието на 2015.

  

За ЛафаржХолсим
Със своето добре балансирано присъствие в 90 държави по света и фокусът си върху производството на цимент, инертни материали и бетон, ЛафаржХолсим е световният лидер в сектора на строителните материали. Групата има 115 000 служители в целия свят и сборни нетни продажби за 2014 г. в размер на 33 млрд. швейц.франка (27 млрд. евро). ЛафаржХолсим поставя стандартите в индустрията в областта на научноизследователската и развойната дейност и обслужва всеки от своите клиенти - от майстора строител до най-мащабния и сложен строителен проект с най-широката гама от продукти с добавена стойност, иновативни услуги и цялостни решения за строителството. С ангажиментите си да прилага устойчиви решения за по-добро строителство и инфраструктура и да допринася за по-добро качество на живот, Групата е най-добре поставена да посрещне предизвикателствата на постоянно нарастващата урбанизация в света.

 

За повече информация посетете: www.lafargeholcim.com

 ​