Екорек България ЕООД вече е Джиосайкъл България ЕООД

 

Доскорошната Екорек България ЕООД, 100 собственост на Холсим (България) АД стана част от глобалното семейство на Geocycle и промени името си на Джиосайкъл България ЕООД.

Промяната влезе в сила с вписването й в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 8 декември 2015 г.
Устройството, органите на управление и собствеността на фирмата остават същите.

Джиосайкъл е водещ световен доставчик на услуги в сферата на управление на отпадъците, представен в над 60 държави на всички континенти. Компанията обслужва 188 циментови завода по света с инсталации за оползотворяване на отпадъци. Служителите й са над 2000, а обслужваните клиенти (предприятия от промишлеността и селското стопанство, общини и др.) - над 10 000.

Джиосайкъл България ЕООД ще бъде доставчик на решения за управление на отпадъците на българския пазар и ще продължи да осигурява качествени алтернативни горива за производството ​на завода в Бели извор.