Информация за участниците в конкурса "LafargeHolcim Awards for Sustainable Construction"

 

Подадените от участниците проекти се оценяват от пет журита - по едно във всеки географски регион на конкурса. Членовете на журитата се събират за разглеждане на проектите в някой от университетите - партньори на Фондацията на ЛафаржХолсим. В състава на журитата влизат независими, изявени професионалисти от сферата на архитектурата, науката, бизнеса и обществения живот. Информация за членовете на журитата може да откриете на уебсайта на фондацията на адрес:

http://www.lafargeholcim-awards.org/juries

След всяко заседание на журитата (през май и юни 2017 г.) ще бъдат осъществени контакти с подателите (посочени във формуляра за участие) на проектите, номинирани за награди, като част от процеса по проверка на проекта. На този етап няма да се осъществява контакт с участници, които не са номинирани за награда.

Представители на екипа на всеки номиниран проект, който успешно премине процеса на проверка, ще бъдат поканени да присъстват на двудневната регионална церемония по награждаване за съответния регион.

След церемонията по връчване на награди във всеки регион (от септември до ноември 2017 г.), всички подателите на проекти ще бъдат информирани по имейл за резултатите от конкурса в техния регион. Резултатите ще бъдат съобщени и чрез информационните канали на фондацията на ЛафаржХолсим (уебсайт, Facebook и Twitter).

Всички автори (главни автори и други автори) на валидни проекти, които не са наградени, автоматично ще получат Сертификат за участие след съответната регионална церемония по награждаване.