Холсим (България) АД - най-зелена компания в индустрията за 2012 г.

 

Холсим България - най-зелена компания в категорията "Индустрия и производствен сектор" за 2012 г. в конкурса на b2b Media

Г-жа Десислава Кирова, мениджър "Устойчиво екологично развитие" на Холсим (България) АД приема наградата от Изпълнителния директор на b2b Media, г-н Валентин Маринов

На церемония, състояла се на 27 юни 2013 г. в столичния Kempinski Hotel Zografski Холсим България получи "Зелен Оскар" в категорията Индустрия и производствен сектор на Националния конкурс "Най-зелените компании в България 2012”.

В рамките на конкурса "Най-зелените компании в България" международно жури класира фирмите, които имат най-голям принос за внедряването на зелените бизнес практики и развиването им на българска почва.

Първото място на Холсим (България) АД е за проекта за опазване на биоразнообразието - 80% от всички кариери за суровини с висок риск за биоразнообразието разполагат с подробен план за неговото опазване. Журито признава като заслуга на компанията и въвеждането на технологии за оползотворяване на отпадъци като алтернативни горива. Заместването на конвенционалните горива е близо 65%.

Въпреки трудната икономическа ситуация през последните години компанията не се отказва от екологичните си ангажименти и непрекъснато търси начини за подобрение на екологичната си ефективност - от предотвратяване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, през оползотворяването на отпадъчни продукти в качеството на заместител на природните горива и суровини до рекултивацията на отработени терени, опазване и възстановяване на биоразнообразието и приноса на фирмата и служителите за благоустрояване и подобряване на жизнената среда в районите на предприятията.

 Това не е първото екологично отличие на Холсим от такъв ранг. Преди две години компанията беше отличена от МОСВ със специална награда за Зелен бизнес в кампанията «Зелена България». През същата година Холсим България спечели и трето място в конкурса «Най-зелените компании в България 2010» на b2b Media.