"Холсим Кариерни материали" АД учреди Обществен консултативен съвет

 

Новосформираният Съвет ще подпомага ръководния екип на Холсим Кариерни материали АД при планиране и осъществяване на социалните и екологичните ангажименти на фирмата в полза на местната общественост.

Съветът има за цел да повиши осведомеността на обществото относно дейността на фирмата и практиките на нейните предприятия в региона (кариерите в Чепинци, Негован и Рудината), да обсъжда и дава становища относно формите и практиките за осъществяване на социално-отговорната дейност на фирмата.

Учредители и членове на съвета са Уве Кьолер (изпълнителен директор, Холсим Кариерни материали АД), Даниела Райчева (кмет район Нови Искър), Антоанета Михайлова (заместник кмет район Нови Искър), Соня Стоянова (кмет с. Чепинци), Валентин Павлов (кмет с. Негован), Ангел Димитров (кмет с. Световрачене), Иван Славов (производствен директор, Холсим Кариерни материали АД), Боряна Томова (главен счетоводител, Холсим Кариерни материали АД) и Нонка Рядкова (специалист комуникации, Холсим Кариерни материали АД).

За председател на Съвета бе избран Иван Славов, а негов заместник стана Боряна Томова.

С учредяване на Съвета Холсим Кариерни материали АД потвърждава дългосрочния си ангажимент да провежда цялостна, обмислена и планирана дейност в полза на обществото.