Холсим Кариерни материали с престижно отличие от Българската минно-геоложка камара

31 Август 2012
 

Холсим Кариерни материали бе отличена с наградата за най-добри производствени резултати в подсектор добив на инертни и строителни материали по време на Националното честване на Деня на миньора

Георги Илиев (мениджър безопасност и здраве, Холсим Кариерни материали и председател на комисия "Здраве и безопасност" към БМГК), Тотю Младенов (министър на труда и социалната политика), Евгения Харитинова (зам. министър МИЕТ) и д-р. инж. Лъчезар Цоцорков (председател на УС на БМГК)

 

Церемонията по връчване на наградите на Българската минно-геоложка камара се проведе в Раднево, като повод за тържеството беше 60-годишният юбилей на най-голямото въгледобивно дружество „Мини Марица-изток” ЕАД.

Престижното отличие бе връчено въз основа на реализираните производствени резултати, инвестиции в иновации и вложени средства за подобряване на безопасните условия на труд през изминалата 2011 г.

Организатори на празника по традиция бяха Българската минно-геоложка камара, Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия, Федерация на независимите синдикати на миньорите – КНСБ и Синдикална миньорска федерация „Подкрепа”.