Холсим предостави безвъзмездно 4 000 т. инертен материал за укрепване на дигата на река Лесновска

3 Април 2012
 

"Холсим Кариерни материали Рудината" АД предостави инертен материал за извършване на аварийно-възстановителни работи и аварийно укрепване на корекцията на река Лесновска.

В съответствие с корпоративните си принципи и дългосрочните си ангажименти да работи ефективно за устойчивото развитие на обществото, Холсим предостави 4 000 т. взривена скална маса на район Нови Искър и район Кремиковци. Дареният материал беше използван за укрепване корекцията на река Лесновска в район Нови Искър - участък от км 0+ 000 до км 8+ 800 и в Район Кремиковци - участък от км 14+ 600 до км 18+ 500.

В основата на политиката по Корпоративна социална отговорност на Холсим е ангажиментът на компанията да работи като партньор с всички заинтересовани от нейната дейност страни и ефективно да подобрява качеството на живот на своите служители, техните семейства и обществеността, живееща в близост до нейните предприятия.