Официален старт на новия Кодекс за бизнес поведение на Холсим

25 Юни 2014
 

Новото преработено издание на Кодекса на Холсим за бизнес поведение още веднъж потвърждава ангажиментите на фирмата да прави бизнес по почтен начин.

Почтеност в бизнеса е основен принцип за Холсим и изграждането на култура на почтеност в организацията е фундаментално условие за поддържането на успеха ни в днешната пълна с предизвикателства бизнес среда. За да се гарантира, че всички служители на Холсим разполагат с инструментите, ресурсите и информацията, от които се нуждаят, за да вземат правилни решения, беше преработен и преиздаден Кодекса на Холсим за бизнес поведение (нашият „Кодекс“).

Кодексът представлява обобщено ръководство, описващо правните и етични принципи, според които Холсим осъществява своя бизнес, и имащо за цел да насочва служителите при вземане на правилни решения по въпроси, засягащи техните колеги, бизнес партньори, доставчици и клиенти. Кодексът предоставя насоки и показва как винаги да действаме в най-добър интерес на Холсим. Здравият разум, трезвата преценка и спазването на принципите на този Кодекс ще гарантират бъдещия просперитет и растеж на Холсим в интерес на всички заинтересовани страни.

В подкрепа на Кодекса през март тази година беше открита и Гореща линия по въпроси на деловата етика (Holcim Integrity Line) - глобална вътрешна система за консултации и докладване, която ще стане достъпна за служителите на Холсим (България) АД до няколко месеца. Линията се обслужва от независим швейцарски доставчик на услуги и функционира като допълнение към съществуващите ресурси за консултация и докладване, с които разполагат служителите, като например прекия им ръководител, отдела по човешки ресурси или адвокатите на дружеството. Служителите ще могат да се свържат с Integrity Line по телефона или онлайн, за да задават въпроси или да изразяват опасения за евентуални нарушения на Кодекса, политиките, директивите или закона, без да се страхуват от репресивни мерки.


Кодекс на Холсим за бизнес поведение