Фирмени ценности

 

Нашите клиенти, служители и партньори търсят в наше лице доверен, надежден и отговорен партньор, който изпълнява своите обещания. За да спечелим тяхното доверие и да реализираме пълноценно възможностите на марката Холсим, ние трябва да прилагаме ежедневно глобалните ценности сила, ефективност и отговорност. Това по същество е и обещанието на марката Холсим.

Сила
За нас силата означава да сме стабилен партньор. Проучванията ясно показват, че клиентите ни очакват точно това от нас и то им вдъхва увереност. Да сме стабилен партньор означава сила на характера и хармония между думи и дела от страна на всички наши служители, зад гърба на които стои силна организация. Глобалното лидество и компетентност също са част от тази ценност.

Ефективност
Да сме ефективни за нас означава да държим на своите обещания и да поемаме отговорност за изпълнението им. В очите на нашите партньори това ни прави надежден партньор. По отношение на клиентите, да сме ефективни означава да им предлагаме най-добрите решения, свързани с качеството на нашите продукти и услуги и непрекъснато да търсим начини за подобрение. За да предлагаме най-добрите решения, непрекъснато трябва да изискваме от себе си и от хората, с които работим възможно най-добрите резултати. Необходими условия за постигане на ефективност в организацията са сплотеността и екипността.

Отговорността се отнася до ангажираността и всеотдайността, с които вършим всичко. Отговорността е широко понятие - от отговорност към служителите и тяхната безопасност и развитие, през отговорност към клиентите и техния успех до отговорност към света като цяло.Отговорността включва и това, че добрите постижения винаги трябва да бъдат зачитани и отбелязвани с награди и тържества.