Juridicheski Uslovija

 

Този уебсайт е собственост на Холсим България и съдържа материали, цитирани изцяло или отчасти от предоставени от Холсим материали и други източници. Той е защитен по законите за авторското право и търговската марка на Република България. Материалите от този сайт, включително софтуера, не могат да бъдат изменяни, копирани, размножавани, публикувани, прехвърляни, предавани или разпространявани по пощата или по друг начин. Можете да сваляте материали от този сайт само за ваше лично нетърговско ползване,при условие, че не нарушавате авторското право и другите права на собственост. Ако не приемате тези правни условия, моля, не ползвайте този уебсайт.

Ограничение на отговорността

1. Ползване на "Холсим"

Групата фирми на Холсим включва различни юридически лица, които от гледна точка на закона са отделни и независими фирми. Но името Холсим, както и "Група", "ние" или "нас", използвани в настоящия уебсайт, се отнасят за Холсим като цяло, ако изрично не е посочено друго тълкуване или не се постига никаква полезна цел, като се идентифицира която и да е отделна фирма на Холсим.

2. Без представителни функции и гаранции

Холсим полага големи усилия да осигурява точна и актуална информация и връзки към този уебсайт, Тази информация и връзките се предоставят за ваше удобство "такива, каквито са". Холсим не представлява и не поема каквито и да са преки или косвени гаранции, които включват, но не се ограничават до право на собственост, ненарушаване на права на интелектуална собственост, продаваемост или годност за определена цел, във връзка с наличността, точността, пълнотата, надеждността или съдържанието на този уебсайт.

3. Без отговорности

Холсим не носи отговорност за ползването на този уебсайт, или връзка към който и да е уебсайт, и не отговаря по никакъв начин за каквито и да са преки, случайни, специални, косвени, наказателни или други съществени вреди, произтичащи от вашия достъп, ползване или невъзможност за ползване на този уебсайт или която и да е връзка към друг уебсайт, нито за каквито и да са грешки или пропуски в съдържанието им, включително, но без ограничение до вируси, които могат да заразят вашето компютърно оборудване, или каквато и да е загуба на делови възможности, данни, печалби и ползване. Холсим може да прави изменения по този уебсайт по всяко време без предупреждение, но не поема отговорност за актуализацията му. Всички потребители приемат, че всеки достъп и ползване на този уебсайт и връзките към други уебсайтове, както и съдържанието им, се извършват на тяхна отговорност.

4. Връзки към уебсайтове на трети страни

Холсим не изразява мнение и не носи отговорност за съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна, с връзка към или от настоящия уебсайт, или чрез която можете да получите достъп до настоящия уебсайт. Холсим нe представлява никоя трета страна и и изрично заявява, че не носи отговорност за никаква информация от трета страна и за ползването й.

5. Настоящият уебсайт не e оферта или делово предложение.


Инвеститорите не трябва да разчитат на информацията от този уебсайт за вземане на решения за инвестиции, тъй като тази информация не представлява оферта или предложение за покупка, продажба, търговия или друга сделка с ценни книжа на Холсим.

Авторско право © 2002 Холсим (България) AД. Всички права запазени.