ХКМ София

 

Контакти

Холсим Кариерни материали АД - София
бул. "Черни връх" № 108, ет. 3 и 4
1407 София
 

Холсим Кариерни материали АД - София

Холсим Кариерни материали АД - гр.София разполага с четири кариери в покрайнините на София за добив на широк асортимент речни фракции (пясък, филц и чакъл).

В София е базирано и дружеството Холсим Кариерни материали Рудината АД, което разполага с модерна и добре оборудвана кариера за трошен камък в близост до с. Сеславци.