Ръководство

 
 

Изпълнителен директор


Тодор Костов

Изпълнителен директор по финансовите въпроси


Райничка Цветкова

Изпълнителен директор Холсим Кариерни материали АД - София


Катерина Димитрова

Изпълнителен директор Холсим Кариерни материали Пловдив АД и Врис ООД


Емил Брайчев

 

Директор Маркетинг и продажби

Васил Дойчинов

Директор Човешки ресурси

Мая Маринова

Директор Завод Бели извор


Ивайло Божков