Ръководство

 
 
Изпълнителен директор

Изпълнителен директор по финансовите въпроси

Райничка Цветкова

 

Изпълнителен директор Холсим Кариерни материали АД - София

 

 

Катерина Димитрова

 

Изпълнителен директор Холсим Кариерни материали Пловдив АД 

Явор Рангелов

Директор Маркетинг и иновации

 

Директор Продажби

Директор Човешки ресурси

Мая Маринова

 

Директор Завод Бели извор