Директор Човешки ресурси - Мая Маринова

 
 
 
 

Директор Човешки ресурси на Холсим България от януари 1999 г.
 

Кариера: Започва работа в Холсим България през 1990 г. като Изчислител по труда и ТРЗ. В началото на 1999 г. след спечелване на конкурс заема длъжността Директор "Човешки ресурси".
 

Образование: Магистър по икономика от УНСС-София.
Следдипломна квалификация по мениджмънт от Международния институт за мениджърско развитие IMD в Лозана, Швейцария.