Директор Продажби - Васил Дойчинов

 
 
Постъпва в Холсим (България) АД през януари 1998 г. като Директор "Маркетинг и продажби". През декември 2017 г. поема търговската част на дирекцията след разделянето й на две части - "Продажби" и "Маркетинг и иновации". 

Образование: Магистърска степен по математика от Софийския университет.


Логистика

Игор Бусаров

Търговски представители - цимент

Радослав Епитропов

Ангел Ставрев

Венелин Георгиев