Юридически условия

 

Този уебсайт е собственост на Холсим България и съдържа материали, цитирани изцяло или отчасти от предоставени от Холсим материали и други източници. Той е защитен по законите за авторското право и търговската марка на Република България. Материалите от този сайт, включително софтуера, не могат да бъдат изменяни, копирани, размножавани, публикувани, прехвърляни, предавани или разпространявани по пощата или по друг начин. Можете да сваляте материали от този сайт само за ваше лично нетърговско ползване,при условие, че не нарушавате авторското право и другите права на собственост. Ако не приемате тези правни условия, моля, не ползвайте този уебсайт.

Търговска марка и авторски права

Името Холсим и логото на Холсим са търговски марки на Holcim IP Ltd, компания от Holcim Group. С тях не се дава лиценз за никакви права върху интелектуалната собственост на Холсим.

Ако не е изрично посочено друго, то размножаването, препредаването или друг начин на ползване е разрешено само от персонала, при условие, че източникът е цитиран, и че са спазени всички действащи закони за авторското право. Всяко друго ползване като /но без ограничение до/ търговски или политически цели, е строго забранено. Търговската марка Холсим е напълно защитена на територията на Република България по силата на Мадридската конвенция.

Авторско право © 2015 Холсим (България) AД. Всички права запазени.