Fact File: Holcim Bulgaria

 

"Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД разполага с една баластриера край с.Ръжево Конаре, община Калояново и две кариери за трошен камък - едната край с. Белащица, община Родопи, а другата – край с. Шишманци, община Раковски. 

Дружеството поддържа и развива Интегрирана система за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здраве и безопасност при работа в съответствие с БДС ЕN ISO 9001:2015, БДС ЕN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

Научете повече от Политиката на Интегрираната система, поместена по-долу.


Политика на Интегрираната система на Холсим Кариерни материали Пловдив АД