Устойчиво развитие

Холсим отдава голямо значение на устойчивото развитие в трите му аспекта - икономическа рентабилност, грижа за околната среда и социална отговорност. Местният бизнес играе важна роля като инициатор на нови идеи и подходи и сътрудник в местните действия и инициативи за устойчиво развитие.

Екологична отговорност

Екологична отговорност

Научете за нашите инициативи и дейности в сферата на екологичната отговорност.

Корпоративна социална отговорност

Корпоративна социална отговорност

Научете повече за социалните ни ангажименти.

Наградите на ЛафаржХолсим

Наградите на ЛафаржХолсим

Конкурсът с награден фонд 2 млн. щатски долара е за проекти в сферата на устойчивото строителство

ЛафаржХолсим и устойчивото развитие

ЛафаржХолсим и устойчивото развитие

Научете кои са основните приоритети в стратегията за устойчиво развитие на Холсим