Корпоративна социална отговорност  

 

Даренията и стратегическите социални инвестиции в полза на местните общности и околната среда помагат на Холсим да се ангажира като корпоративен гражданин.

Инвестирането на наши средства по законосъобразен и устойчив начин ни позволява да допринасяме за подобряване качеството на живот на хората от общностите, в които работим.

5-те основни сфери на социални инвестиции в Холсим

Принципи, които спазваме при осъществяване на социални инвестиции

Научете повече за реализираните от нас проекти.


За контакти:

Милена Иванова

Експерт "Връзки с обществеността"

тел.: +359 92 679 448

email: milena.ivanova@holcim.com