Социални инициативи

Даренията и стратегическите социални инвестиции, допринасящи за благосъстоянието на общностите и околната среда, помагат на Холсим да се ангажира като корпоративен гражданин. Инвестирането на наши средства по законосъобразен и устойчив начин ни позволява да допринасяме за осезаема промяна в начина на живот на хората от общностите, в които работим.