Юридически условия

 

Този уебсайт е собственост на Холсим България и съдържа материали, цитирани изцяло или отчасти от предоставени от Холсим материали и други източници. Той е защитен по законите за авторското право и търговската марка на Република България. Материалите от този сайт, включително софтуера, не могат да бъдат изменяни, копирани, размножавани, публикувани, прехвърляни, предавани или разпространявани по пощата или по друг начин. Можете да сваляте материали от този сайт само за ваше лично нетърговско ползване,при условие, че не нарушавате авторското право и другите права на собственост. Ако не приемате тези правни условия, моля, не ползвайте този уебсайт.

Ограничение на отговорността

1. Ползване на "Холсим" 

Групата фирми на Холсим включва различни юридически лица, които от гледна точка на закона са отделни и независими фирми. Но името Холсим, както и "Група", "ние" или "нас", използвани в настоящия уебсайт, се отнасят за Холсим като цяло, ако изрично не е посочено друго тълкуване или не се постига никаква полезна цел, като се идентифицира която и да е отделна фирма на Холсим. 

2. Без представителни функции и гаранции 

Холсим полага големи усилия да осигурява точна и актуална информация и връзки към този уебсайт, Тази информация и връзките се предоставят за ваше удобство "такива, каквито са". Холсим не представлява и не поема каквито и да са преки или косвени гаранции, които включват, но не се ограничават до право на собственост, ненарушаване на права на интелектуална собственост, продаваемост или годност за определена цел, във връзка с наличността, точността, пълнотата, надеждността или съдържанието на този уебсайт. 

3. Без отговорности 

Холсим не носи отговорност за ползването на този уебсайт, или връзка към който и да е уебсайт, и не отговаря по никакъв начин за каквито и да са преки, случайни, специални, косвени, наказателни или други съществени вреди, произтичащи от вашия достъп, ползване или невъзможност за ползване на този уебсайт или която и да е връзка към друг уебсайт, нито за каквито и да са грешки или пропуски в съдържанието им, включително, но без ограничение до вируси, които могат да заразят вашето компютърно оборудване, или каквато и да е загуба на делови възможности, данни, печалби и ползване. Холсим може да прави изменения по този уебсайт по всяко време без предупреждение, но не поема отговорност за актуализацията му. Всички потребители приемат, че всеки достъп и ползване на този уебсайт и връзките към други уебсайтове, както и съдържанието им, се извършват на тяхна отговорност. 

4. Връзки към уебсайтове на трети страни 

Холсим не изразява мнение и не носи отговорност за съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна, с връзка към или от настоящия уебсайт, или чрез която можете да получите достъп до настоящия уебсайт. Холсим нe представлява никоя трета страна и и изрично заявява, че не носи отговорност за никаква информация от трета страна и за ползването й. 

5. Настоящият уебсайт не e оферта или делово предложение. 


Инвеститорите не трябва да разчитат на информацията от този уебсайт за вземане на решения за инвестиции, тъй като тази информация не представлява оферта или предложение за покупка, продажба, търговия или друга сделка с ценни книжа на Холсим. 

Авторско право © 2002 Холсим (България) AД. Всички права запазени.

Поверителност на информацията

Имайте предвид, че глобалната система World Wide Web е общодостъпна. Ако доброволно предоставяте лична информация в мрежата, вие носите риска за това. Холсим високо цени вашия интерес към този уебсайт и уважава личното ви пространство и поверителността на вашата информация, но същевременно приема за важно да защитава поверителността на личните данни, които биха могли да се придобият чрез посещаването на уебсайтовете на Холсим. 
Въпреки че тази информация се обработва според правовите норми, валидни за страните, в които се поддържат уебсайтовете, тези уебсайтове могат да включват връзки към уебсайтове на трети страни, за които не важи изявлението за конфиденциалност, и за които Холсим не носи никаква отговорност. Холсим събира лични данни, доброволно предоставени от посетителите на уебсайта. Тези данни се използват за вътрешни цели на мястото, където са предоставени, т.е. за официални изявления в медиите, годишни отчети и друга информация, както и за кандидатстване за работа, само в Холсим, което включва предоставяне на информацията и на други фирми в Холсим Груп. 

Предоставяйки своите данни на този уебсайт, вие изрично давате съгласието си за ползването им, включително и в чужбина. Ако ни уведомите с електронна поща, можете да получите достъп до своите лични данни, за да ги изтриете, коригирате или редактирате. Холсим може да използва технология от типа "cookie" за измерване на активността на уебсайта и за събиране на информация като тип на браузъра и операционата система, метрични данни, географско положение и др. на анонимен съвкупен принцип, за да разработва и поднася информацията според вашите индивидуални предпочитания На децата и младежите под 18-годишна възраст препоръчваме да получат разрешение от родител или настойник, преди да предоставят лични данни на уебсайтовете на Холсим. 

Авторско право © 2002 Холсим (България) AД. Всички права запазени.

Търговска марка и авторски права

Името Холсим и логото на Холсим са търговски марки на Holcim IP Ltd, компания от Holcim Group. С тях не се дава лиценз за никакви права върху интелектуалната собственост на Холсим. 

Ако не е изрично посочено друго, то размножаването, препредаването или друг начин на ползване е разрешено само от персонала, при условие, че източникът е цитиран, и че са спазени всички действащи закони за авторското право. Всяко друго ползване като /но без ограничение до/ търговски или политически цели, е строго забранено. Търговската марка Холсим е напълно защитена на територията на Република България по силата на Мадридската конвенция. 

Авторско право © 2015 Холсим (България) AД. Всички права запазени.