Цифри и факти

 
 
 
 
 

Циментов завод в Бели извор

Основни данни

 • Пуснат в експлоатация през 1960 г.
 • Приватизиран от Holcim Ltd. през 1997 г.
 • Инвестиции (от 1997 г. до днес): приблизително 108 млн. евро
 • Клинкер производство - една пещ по сух способ
 • 2005/06 г.: Реализиран е 18-месечен проект по модернизация и разширение на капацитета, в резултат на който капацитетът нараства от 1400 до 2500 т. клинкер дневно.
 • 2007/08 г.: По-нататъшно увеличение на капацитета до 3300 т. клинкер дневно.

Предприятия за инертни материали в София и Пловдив

Основни данни

 • 7 баластриери (4 в София, 2 в Пловдив и 1 в Пазарджик) и 3 кариери за трошен камък (1 в София, 2 в Пловдив)
 • 3 юридически лица - Холсим Кариерни материали АД - София, Холсим Кариерни материали Пловдив АД и Холсим Кариерни материали Рудината АД. 
 • 36 дял в кариера Балша (годишни продажби - около 1,5 млн тона, пазар - София и региона)

Бетонови центрове в София и Пловдив

Основни данни

 • Подразделението за производство на бетон на Холсим (България) АД разполага с един бетонов център в покрайнините на София (БЦ "Обеля" на Ломско шосе) и два бетонови центъра в покрайнините на гр.Пловдив (БЦ "Север", разположен на Пазарджишко шосе и БЦ "Юг", намиращ се на бул. "Братя Бъкстон" 134). Бетоновите центрове са оборудвани с най-съвременно технологично оборудване и предлагат богата гама от готови бетонови смеси. Компанията може да изпълнява сложни проекти, изискващи доставката на големи количества бетон в кратки срокове.

Джиосайкъл България ЕООД

Основни факти

 • 100 дъщерна фирма на Холсим (България) АД
 • основана през 2005 г. под името Екорек България ЕООД. През декември 2015 г. става част от глобалното семейство на Geocycle и променя името си на Джиосайкъл България ЕООД.
 • занимава се със събиране, транспортиране и предварителна обработка на отпадъци, които се използват като алтернативни горива в циментовия завод
 • захранва три инсталации за алтернативни горива на територията на завода в Бели извор - за излезли от употреба автомобилни гуми, месокостно брашно и твърди горими отпадъци (от сортиращи инсталации и индустриални източници).
 • Уебсайт: http://www.geocycle.bg

 
 

За контакт

Комуникации
3040 Бели извор, обл. Враца
Бели извор
България
тел. +359 92 679 448
факс +359 92 66 13 71

email: communication-bgr@lafargeholcim.com