За нас

Холсим България е част от световния лидер в производството на цимент, инертни материали и бетон Холсим Лтд. с предприятия в около 70 държави на всички континенти. В България компанията присъства над 20 години чрез дъщерните си дружества, които произвеждат цимент, инертни материали и бетон. В своята дейност „Холсим“ прилага и разпространява най-добрите световни практики в областта на проучването, добива и преработката на подземни богатства на територията на страната, опазването на околната среда и приноса към кръговата икономика. 

 

Научете повече