кои сме ние

Холсим България е част от Групата Холсим - световен лидер в сферата на строителни материали и иновативните решения за строителството с предприятия в около 70 държави на всички континенти.

Холсим развива дейност в България от над 20 години в сферата на производството на цимент, инертни материали и бетон.

Като част от тази мащабна, прогресивно развиваща се организация, предприятията на Холсим в България, в които са заети над 400 души, се радват на безпрецедентен достъп до глобални ресурси, научни изследвания и новаторски разработки в областта на най-съвременните технологии за производство на строителни материали и допринасят активно за изпълнение на глобалните ангажименти на компанията за нулева въглеродност, устойчиво строителство и природосъобразен напредък. 

Holcim Group website

 

 
Нашата мисия и визия

градим напредък за хората и планетата

Строителният сектор - като основа на урбанизацията - играе ключова роля за устойчивото развитие и процъфтяване на обществото. Холсим предлага иновативни решения за устойчивото строителство, основани на кръговата икономика, включването на повече природа и интелигентна инфраструктура в градската среда. Прилагаме строг подход, основан на науката - от климата до природата - за ускоряване на прехода към кръгови градове. Непрекъснато надхвърляме границите на възможното в нашия сектор, като разработваме иновативни решения за декарбонизация на строителството в уникална отворена иновационна екосистема.

Групата Холсим

Холсим е световен лидер в иновативните и устойчиви решения за строителството с нетни продажби в размер на 27 млрд. швейц.франка за 2023 г. С фокус върху напредъка за хората и планетата, служителите на компанията - над 63 000 по целия свят изпълняват мисията да декарбонизират строителството, като в същото време подобрят жизнения стандарт на всички хора. Холсим помага на своите клиенти да строят по-добре с по-малко, като им предлага широка гама от нисковъглеродни продукти и решения от сериите ECOPact и ECOPlanet. Чрез иновативни системи като покривите на Elevate и изолацията на PRB Холсим прави сградите по-устойчиви през целия им жизнен цикъл, насърчавайки енергийната им ефективност и екологосъобразната им модернизация. Следвайки стратегията си за устойчиво развитие, Холсим се стреми да постигне нулева нетна въглеродност с конкретни цели, потвърдени от инициативата „Science Based Targets“ (SBTi). Научете повече на линка по-долу.