CEM II / B-LL 32,5 R

Варовиков портландцимент с висока ранна якост

Състав: 

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: клинкер от 65 до 79%, варовик от 21 до 35% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Употреба:

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • армиран и неармиран бетон
  • съоръжения в промишленото строителство
  • малоразмерни бетонни изделия и елементи
  • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN-206-1
  • в сградостроителството  - за настилки, зидария, мазачески  работи и др.

Доставка: палетизиран в торби от 25 кг. 

 

Механични, физични и химични показатели

Показател

БДС EN 197-1 изисквания Продукт на "Холсим България" АД
Съдържание на сулфати (като SO3) 

 3.5 

 3.5 
Време на начало на свързване, min

≥ 75

≥ 140
Обемопостоянство (разширение), mm  10 2
Съдържание на хлориди (%) 0.10 0.10
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa  ≥ 10 ≥ 14
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MPa  ≥ 32.552.5 ≥ 34