CEM II / B-LL 32.5 R

 
32

 

CEM II / B-LL 32.5 R

Варовиков портландцимент с висока ранна якост

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт БДС EN 197-1 са: клинкер от 65 до 79%, варовик от 21 до 35% и допълнителни компоненти от 0 до 5%.За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Употреба: Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • армиран и неармиран бетон
  • съоръжения в промишленото строителство
  • малоразмерни бетонни изделия и елементи
  • готови бетонови смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN-206-1
  • в сградостроителството  - за настилки, зидария, мазачески  работи и др.

 

Доставка: палетизиран в торби от 25 кг. 

Механични, физични и химични показатели
 Показател, дименсия
БДС EN 197-1 
изисквания
Продукт на
 Холсим (България) АД 
Бели извор
 Съдържание на сулфати (като SO3), %
≤ 3.5
≤ 3.5
 Време на начало на свързване,  min
≥ 75
≥ 140
 Обемопостоянство (разширение),  мм
≤ 10.0
≤ 1.3
 Съдържание на хлориди, %
≤ 0.10
≤ 0.10
 Ранна якост на натиск - 2 дни,MPa
≥ 10
≥ 14
 Стандартна якост на натиск - 28дни, MРa
≥ 32.5   ≤ 52.5 
≥ 34