Инертни материали

"Холсим кариерни материали" АД, гр.София, "Холсим кариерни материали Рудината" АД и "Холсим кариерни материали Пловдив" АД са основни производители на инертни материали за строителния бизнес в страната. Те предлагат богат асортимент от видове и размери на материали с различно приложение в строителството - от бетон и бетонни изделия до асфалт, строителни разтвори и др. Производството е съсредоточено в седем обекта.

Фирмите непрекъснато инвестират в ново оборудване, за да задоволят пазарните нужди на клиентите от голямо количество висококачествени изделия. Инертните материали имат сертификат за качество, което се контролира от специализирани лаборатории като НИСИ, НИИСМ, ТРА и др.

 

Нашите предприятия за инертни материали са членове на: