Производствени участъци

 

Инертни материали - София

Баластриери

Чепинци
Кариерата в Чепинци се намира в северната част на околовръстния път край София.

Негован
Разположена е на изхода на с. Негован, на 10 км северно от гр. София.

Кариера за трошен камък

Рудината
Намира се в кв. Сеславци, район Кремиковци, на североизток от София.

Инертни материали - Пловдив

Баластриери
Ръжево Конаре 

Кариери за трошен камък
Родопи
Шишманци

Инертни материали - Пазарджик
Баластриера Динката