Производствени участъци

Инертни материали - София

Баластриери

  • Чепинци

Кариерата в Чепинци се намира в северната част на околовръстния път край София.

  • Негован

Разположена е на изхода на с. Негован, на 10 км северно от гр. София.
 

Кариери за трошен камък

  • Рудината

Намира се в кв. Сеславци, район Кремиковци, на североизток от София.

 

Инертни материали - Пловдив

Баластриери

  • Ръжево Конаре 
  • Динката (Пазарджик)
  • Рибарниците (Пазарджик)

Кариери за трошен камък

  • Родопи (затворена)
  • Шишманци