Продажби на инертни материали - Пловдив

Холсим кариерни материали Пловдив АД 

Пловдив 4004, ул. "Братя Бъкстон" 134

Администратор отдел Продажби:

Стефка Караилиева, тел.: +359 32 277 104

моб.: +359 886 00 14 50

stefka.karailieva@holcim.com

Търговски представител:

Благовеста Златева, тел.: +359 32 277 109

моб.: +359 889 63 48 90

blagovesta.zlateva@holcim.com

Производствен асортимент