Цимент

  • Всички марки цимент отговарят напълно на изискванията на стандарт БДС EN 197-1:2011.

  • Произвеждат се при непрекъснат контрол от собствена лаборатория, оборудвана с най-новите апарати за измерване в областта на циментовата индустрия за постигане на високо и постоянно качество;

  • Значително подобряват обработваемостта и окончателния вид на бетона при избиране на оптимален състав и спазване условията на бетониране.