Цимент

Нашите марки цимент отговарят напълно на изискванията на стандарт БДС EN 197-1:2011 и се произвеждат под непрекъснатия контрол на собствена лаборатория, оборудвана с най-съвременните апарати за измерване в областта на циментовата индустрия.

"Холсим България" АД произвежда следните марки цимент: 

CEM IV / B(V) 42,5 N

CEM II /B-V 42,5 R - SR

CEM II /B-V 42,5 R

CEM II / B-LL 32,5 R

CEM II / B-LL 42,5 R

CEM II / A-LL 42,5 R

CEM II / A-LL 52,5 N

CEM I 52,5 R 

 

 

 

 

Сертификати по ISO 9001 и 14001: