Цимент

 
 
 
 

Нашите марки цимент:

  • Отговарят напълно на изискванията на Стандарт БДС EN 197-1:2011;
  • Произвеждат се при непрекъснат контрол от собствена лаборатория, оборудвана с най-новите апарати за измерване в областта на циментовата индустрия за постигане на високо и постоянно качество;
  • Значително подобряват обработваемостта и окончателния вид на бетона при избиране на оптимален състав и спазване условията на бетониране.

Типове цимент

 

Сертификати по ISO 9001 и 14001

  • BDS EN ISO 9001 2015 (pdf, 241.63 KB)
  • BDS EN ISO 1400 2015 (pdf, 244.23 KB)
 

Продажби

София, СЗ и ЮЗ регион
Радослав Епитропов
офис: 02/80 65 733
моб.: 0888 83 68 61
radoslav.epitropov@lafargeholcim.com 
Централен и Източен регион
Ангел Ставрев
моб.: 0888 93 01 50
angel.stavrev@lafargeholcim.com
Северен регион
Венелин Георгиев
офис: 064/68 03 42
моб.: 0882 02 23 57
venelin.georgiev@lafargeholcim.com
 

Декларации за експлоатационни показатели

 
Сертификати за постоянство на експлоатационните показатели
 

Информационен лист за безопасност - всички цименти