цимент

 

балансирано портфолио за широк кръг приложения

Нашите марки цимент са в пълно съответствие с изискванията на стандарт БДС EN 197-1:2011 и се произвеждат под строг непрекъснат контрол от собствена лаборатория, оборудвана с най-съвременните апарати за контрол на качеството в областта на циментовата индустрия.

ДЕКЛАРАЦИИ, СЕРТИФИКАТИ, ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ