CEM I 52.5 N

 
 
 
 

CEM I 52.5 N

Портландцимент с обикновена ранна якост

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт  БДС EN 197-1 са: клинкер от 95 до 100% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Употреба: Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • строителство на мостове, виадукти, тунели и др.
  • фундаменти на сгради
  • железобетонни конструкции в сгради и предварително напрегнати конструкции
  • монолитни конструкции в гражданското и промишленото строителство

 

Доставка: насипен

Механични, физични и химични показатели 

Показател БДС EN 197-1
изисквания
Продукт на Холсим (България) АД, Бели извор
Загуба при накаляване, %     ≤ 5.0
≤ 4.0
Неразтворим остатък, % ≤ 5.0 ≤ 2.0
Съдържание на сулфати (като SO3), % ≤ 4.0 ≤ 4.0
Време на начало на свързване, min ≥ 45 ≥ 140
Обемопостоянство (разширение), mm ≤ 10.0 ≤ 1.3
Съдържание на хлориди, % ≤ 0.10 ≤ 0.10
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa ≥ 20 ≥ 28
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MРa ≥ 52.5 ≥ 55


 

 

Типове цимент