CEM I 52.5 N

 

CEM I 52.5 N

Портландцимент с обикновена ранна якост

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт  БДС EN 197-1 са: клинкер от 95 до 100% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат.

Употреба: Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • строителство на мостове, виадукти, тунели и др.
  • фундаменти на сгради
  • железобетонни конструкции в сгради и предварително напрегнати конструкции
  • монолитни конструкции в гражданското и промишленото строителство

 

Доставка: насипен


Механични, физични и химични показатели 

Показател, дименсия БДС EN 197-1
изисквания
Продукт на Холсим (България) АД, Бели извор
Загуба при накаляване, %    5.0 4.0
Неразтворим остатък, % 5.0 2.0
Съдържание на сулфати (като SO3), % 4.0 4.0
Време на начало на свързване, min 45 140
Обемопостоянство (разширение), mm 10.0 1.3
Съдържание на хлориди, % 0.10 0.10
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa 20 28
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MРa 52.5 55