CEM II/A-LL 52,5 N

Варовиков портландцимент с обикновена ранна якост

 
Състав: 

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт  БДС EN 197-1 са: клинкер от 80 до 94%, варовик от 6 до 20% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат. Всички компоненти отговарят на БДС EN 197-1, т. 5.

Употреба:

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • строителство на мостове, виадукти, тунели и др.;
  • фундаменти на сгради;
  • железобетонни конструкции в сгради и предварително напрегнати конструкции;
  • монолитни конструкции в гражданското и промишленото строителство
  • производство на сухи строителни смеси.

Доставка:

  • насипен

Механични, физични и химични показатели:

Показател

БДС EN 197-1 изисквания Продукт на "Холсим България" АД
Съдържание на сулфати (като SO3) 

 4.0

 4.0 
Време на начало на свързване, min

≥ 45

≥ 140
Обемопостоянство (разширение), mm  10 2
Съдържание на хлориди (%) 0.10 0.10
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa  ≥ 20 ≥ 28
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MPa  ≥ 52.5 ≥ 55