CEM II /A-LL 52.5 N

 
Варовиков портландцимент с обикновена ранна якост
product new

Основните компоненти на този цимент съгласно Стандарт  БДС EN 197-1 са: клинкер от 80 до 94%, варовик от 6 до 20% и допълнителни компоненти от 0 до 5%. За регулиране на времето на свързване се добавя калциев сулфат. Всички компоненти отговарят на БДС EN 197-1, т. 5.

Употреба:

Съгласно указанията на специалиста, проектирал бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5 до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.

Области на приложение:

  • строителство на мостове, виадукти, тунели и др.;
  • фундаменти на сгради;
  • железобетонни конструкции в сгради и предварително напрегнати конструкции;
  • монолитни конструкции в гражданското и промишленото строителство
  • производство на сухи строителни смеси.

Доставка:

  • насипен
 

Механични, физични и химични показатели:

Показател, дименсия БДС EN 197-1 Продукт на Холсим (България) АД
Съдържание на сулфати (като SO3), % ≤ 4.0 ≤ 4.0
Време на начало на свързване, min ≥ 45 ≥ 140
Обемопостоянство (разширение), mm ≤ 10.0 ≤ 1.3
Съдържание на хлориди, % ≤ 0.10 ≤ 0.10
Ранна якост на натиск - 2 дни, MPa ≥ 20 ≥ 28
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MРa ≥ 52.5

≥ 55

 

Други типове цимент