Контакти - продажби на инертни материали София

 

Холсим Кариерни материали АД - София

гр. София 1407, бул. Черни връх 108, ет. 3 и 4

Йорданка Иванова 

Експерт продажби

iordanka ivanova

+359 2 451 29 18

+359 889 198 199 

iordanka.ivanova@lafargeholcim.com

Стоян Недялков

Търговски представител

stoyan nedyalkov

+359 2 451 29 21

+359 887 701 809

stoyan.nedyalkov@lafargeholcim.com

Холсим Кариерни материали Рудината АД - София

гр. София 1407, бул. Черни връх 108, ет. 3 и 4

pavel bakardjiev

Павел Бакърджиев

Ръководител отдел Продажби

+359 2 451 29 19

+359 885 599 468

pavel.bakardjiev@lafargeholcim.com

gergana

Гергана Сивева

Специалист продажби

 

тел. +359 2 451 29 17

gergana.siveva@lafargeholcim.com