Kontakti Sofija

 
 
 
 

Холсим Кариерни материали АД - София

гр. София 1407, бул. Черни връх 108, ет. 3 и 4

Специалист продажби

Йорданка Иванова 

тел. +359 2 45 12 918

мобилен тел. +359 889 19 81 99 

Търговски представител за регион София

Павел Бакърджиев

+359 2 45 12 919

+359 885 599 468

pavel.bakardjiev(at)lafargeholcim.com

Холсим Кариерни материали Рудината АД - София

Специалист продажби

Гергана Сивева

тел. +359 2 45 12 917