Продажби на инертни материали София

Адрес: гр. София 1407, бул. Черни връх 57, Енерджи Тауър 

Холсим кариерни материали АД

Експерт продажби

Йорданка Иванова

офис:+359 2 451 29 18

мобилен: +359 889 198 199

email: iordanka.ivanova@holcim.com

Търговски представител

Стоян Недялков

офис:+359 2 451 29 21

мобилен: +359 887 701 809

email: stoyan.nedyalkov@holcim.com