Контакти - продажби на инертни материали София

 
 
 
 

Холсим Кариерни материали АД - София

гр. София 1407, бул. Черни връх 108, ет. 3 и 4

Йорданка Иванова 

Специалист продажби

 

+359 2 45 12 918

+359 889 19 81 99 

iordanka.ivanova@lafargeholcim.com

Павел Бакърджиев

Търговски представител 

 

+359 2 45 12 919

+359 885 599 468

pavel.bakardjiev@lafargeholcim.com

Холсим Кариерни материали Рудината АД - София

гр. София 1407, бул. Черни връх 108, ет. 3 и 4

Гергана Сивева

Специалист продажби

 

тел. +359 2 45 12 917

gergana.siveva@lafargeholcim.com