Асортимент София

Чепинци

Негован

Рудината

 • Пясък 0/1 мм

 • Пясък 0/4 мм

 • Чакъл 4/22 мм

 • Чакъл 22/45 мм

 • Пясък от преработка

 • Пясък 0/2 мм

 • Пясък 0/4 мм

 • Чакъл 4/22 мм

 • Пясък от преработка

 • Трошена отсявка 0/4 мм

 • Трошен камък 4/11 мм

 • Трошен камък 11/22 мм

 • Трошен камък 22/63 мм

 • Трошен камък 0/31,5 мм

 • Трошен камък 0/40 мм
 • Трошен камък 0/63 мм

 • Трошен камък 0/90 мм

 • Взривена скална маса