Асортимент София

Чепинци Негован Рудината
 • Пясък 0/1 мм

 • Пясък 0/4 мм

 • Пясък 2/4 мм

 • Чакъл 4/22 мм

 • Чакъл 22/45 мм

 • Пясък от преработка

 • Пясък 0/2 мм

 • Пясък 0/4 мм

 • Чакъл 4/22 мм

 • Взривена скална маса 0-500 мм

 • Трошен камък 0/63 мм

 • Трошен камък 0/40 мм

 • Трошен камък 0/90 мм

 • Трошена отсявка 0/4 мм

 • Трошен камък 63/150 мм

 • Трошен камък 4/11 мм

 • Трошен камък 11/22 мм