Асортимент София

 

 Чепинци

 1. Пясък 0/4 мм

 2. Чакъл 4/22 мм

 3. Чакъл 22/45 мм

 4. Пясък 2/4 мм

 5. Пясък 0/1 мм

 6. Пясък от преработка

 Негован

 1. Пясък 0/4 мм

 2. Чакъл 4/22 мм

 3. Пясък 0/2 мм

Рудината

 1. Взривена скална маса 0-500 мм

 2. Трошен камък 0/63 мм

 3. Трошен камък 0/40 мм

 4. Трошен камък 0/90 мм

 5. Трошена отсявка 0/4 мм

 6. Трошен камък 63/150 мм

 7. Трошен камък 4/11 мм

 8. Трошен камък 11/22 мм