Асортимент София

 
 

Чепинци

Негован

Рудината

 • Пясък 0/1 мм
 • Пясък 0/4 мм
 • Пясък 2/4 мм
 • Чакъл 4/22 мм
 • Чакъл 22/45 мм
 • Пясък от преработка
 • Пясък 0/2 мм
 • Пясък 0/4 мм
 • Чакъл 4/22 мм
 • Взривена скална маса 0-500 мм
 • Трошен камък 0/63 мм
 • Трошен камък 0/40 мм
 • Трошен камък 0/90 мм
 • Трошена отсявка 0/4 мм
 • Трошен камък 63/150 мм
 • Трошен камък 4/11 мм
 • Трошен камък 11/22 мм