Асортимент Пловдив

Родопи Шишманци Ръжево Конаре Динката
 • Взривена скална маса 0-500 мм
 • Фракция 0/4 мм
 • Фракция 0/12 мм 
 • Фракция 0/40 мм за пътни основи
 • Фракция 0/63 мм за пътни основи
 • Фракция 4/12,5 мм
 • Фракция 12/20 мм 
 • Фракция 32/63 мм
 • Фракция 50/100 мм
 • Фракция 75/150 мм
 • Надситов продукт
 • Мозайка
 • Взривена скална маса 0-500 мм
 • Надситов продукт
 • Фракция 0/10 мм 
 • Фракция 0/120 мм
 • Фракция 0/40 мм за пътни основи
 • Фракция 0/63 мм за пътни основи
 • Фракция 10/50 мм
 • Фракция 20/120 мм 
 • Фракция 50/100 мм
 • Фракция 40/130 мм
 • Баластра речна нестандартна
 • Фракция 0/4 мм за бетон
 • Непресят пясък
 • Филц 11,2/22,4 мм за бетон
 • Филц 4/11,2 мм за бетон
 • Филц 4/22,4 мм
 • Баластра речна нестандартна
 • Пясък 0/4 мм за бетон
 • Филц (речен) 4/22,4 мм за бетон
 • Филц 4/11,2 мм трошен за бетон
 • Фракция 70/140 мм речна