Хидравлично свързващо вещество за пътища HRB E2, Е3, Е4

 
 
Хидравлично свързващо вещество за пътища HRB E2, HRB  Е3,  HRB Е4

Продукт, произведен в съответствие с изискванията на БДС EN 13282-1:2013, който се доставя готов за употреба и има характеристики, които го правят особено подходящ за приложение при обработката на материали за основи, под-основи и запечатващи пластове, както и за земни работи при изграждане на пътища, ж.п. линии, летища и други видове инфраструктура.

При смесване с вода хидравличното свързващо вещество се втвърдява, както на въздух, така и във вода и остава в твърдо състояние, дори и когато е под водата.

В комбинация с кохезионни и некохезионни почви образува хомогенен материал, който може лесно да се обработва и уплътнява и в резултат на това води до увеличаване на носимоспособността на слоя от пътната настилка, за чието изграждане е използван.

 

Области на приложение

 • изпълнение на носещи и свързващи слоеве за пътни конструкции
 • стабилизиране и подобряване на почвата
  • преобразува слаби, мокри и кални почви в добре хомогенизирани и уплътнени слоеве;
  • подобрява свързващите свойства на почвата;
  • преработените на място почви се отличават от изходните с по-добри показатели по отношение на водо- и мразоустойчивост;
  • елиминира необходимостта от замяна на неподходящи почви и свързаните с това разходи;

   

 • изпълнение на битумни покрития чрез технологията на студено рециклиране
  • използват се материали от съществуващите повредени настилки;
  • отпада необходимостта от използване на кариерни материали, с което се постига икономия на транспортни и товаро-разтоварни разходи;
  • бързо възстановяване на експлоатационните качества на настилката;
  • създава се еднороден пласт с високи характеристики и дълготрайност

   

 • стабилизиране на основни пластове на пътни настилки
  • ограничава появата на пукнатини в стабилизираните пластове, което се наблюдава   при използване на хидравлични свързващи вещества от по-висок клас като цимент;
  • подобряване на якостните характеристики и носимоспособността на обработените пластове с течение на времето
  • изграждане на водоустойчиви пластове, в следствие на значителното намаляване на водопропускливостта им;
  • подобряване на мразоустойчивостта
  • намалява разходите и времето

   

 • разширяване на съществуващи фундаменти
 • изграждане на площадки и паркинги
 • укрепване на ленти за спиране, ленти за бавнодвижещи се превозни средства и пътни банкети
 • изграждане на повърхностни пластове за вътрешни пътища или ненатоварени улици
 • инжекционно заздравителни работи в минното и хидротехническото строителство.

Доставка: насипно

 

Механични, физични и химични показатели

HRB E 2 - хидравлично свързващо вещество за  пътища

Показател, дименсия

БДС EN 13282-1:2013 изисквания

Продукт на Холсим (България) АД - Бели извор

Съдържание на сулфати (като SO3),  ≤ 4.0  ≤ 3.5
Време на начало на свързване, min  ≥ 90  ≥ 150
Обемопостоянство (разширение), мм   ≤ 10.0  ≤ 10
Остатък върху сито 90µm,  ≤ 15  ≤ 5
Ранна якост на натиск - 7 дни, MPa  ≥ 5.0  ≥ 7
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MРa   ≥ 12.5 ≤ 32.5 ≥ 15
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRB E 4 - хидравлично свързващо вещество за  пътища

Показател, дименсия

БДС EN 13282-1:2013 изисквания

Продукт на Холсим (България) АД - Бели извор

Съдържание на сулфати (като SO3),  ≤ 4.0  ≤ 3.5
Време на начало на свързване, min  ≥ 90  ≥ 150
Обемопостоянство (разширение), мм   ≤ 10.0  ≤ 10
Остатък върху сито 90µm,  ≤ 15  ≤ 5
Ранна якост на натиск - 7 дни, MPa  ≥ 16.0  ≥ 16
Стандартна якост на натиск - 28 дни, MРa   ≥ 32.5 ≤ 52.5 ≥ 34