Видове и приложения

 
 
 
 

Холсим (България) АД предлага богата гама готови бетонови смеси и циментопясъчни разтвори с приложение във фундаменти, настилки и пътища, масивни сгради и подови замазки и мазилки. Предлаганите видове бетон са:

  • Според клас на якост на натиск: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60.
  • Класовете по водонепропускливост: Cw 0,6; Cw 0,8; Cw 1,0.
  • Класовете по мразоустойчивост: Cfr 75; Cfr 100; Cfr 150.
  • Максимален размер на добавъчния материал Dmax в мм: 4mm, 12mm, 20mm.
  • Според консистенция- S1 S2 S3 S4

Понастоящем специалистите на Холсим разработват нови рецептури за производство на саморазливен, самоуплътняващ и щампован бетон.

Рецептите са разработени на база изискванията за клас по якост на натиск, консистенция, максимално зърно на едрия добавъчен материал, вид на цимента и добавките въз основа на лабораторни проби, спазвайки изискванията за свойствата на бетонната смес и втвърдения бетон.

Всички използвани рецепти са утвърдени от НИСИ ООД. Освен пълната гама бетони и строителни разтвори, се произвеждат и такива по специални рецепти на клиента (предписан бетон). За подобряване качествата на бетоновата смес и втвърдения бетон се използват пластификатори, противозамръзващи добавки и други химични добавки. Въведеното компютърно управление на производствения процес гарантира правилното дозиране и спазване на въведените в софтуера рецепти.

 

Научете повече: