Алтернативни горива и материали

Модерните технологични съоръжения в циментовия завод в Бели извор позволяват използването на широк кръг отпадъци в качеството на алтернативни горива.

Технологията на оползотворяване на отпадъци носи сериозни ползи за околната среда като от една страна допринася за намаляване обема на депонираните отпадъци и съхранение на невъзобновяемите традиционни енергийни източници (въглища и природен газ), а от друга чрез замяната на горивата спомага за намаляване на общото количество СО2 емисии в атмосферата, чийто основен източник са традиционните горива.

В завода в Бели извор функционират четири инсталации за алтернативни горива - две за твърди сортирани отпадъци и по една за месокостно брашно и отпадъчни автомобилни гуми. Циментовият завод в Бели извор оползотворява и алтернативни материали, напр. шлака (отпадък от металургичното производство) и гипсови отпадъци от производството на фаянсови изделия.

Събирането и подготовката на отпадъците за оползотворяването им като алтернативно гориво се извършва от "Джиосайкъл България" ЕООД. 

Официална страница на Джиосайкъл България (на английски език): 

https://www.geocycle.com/bulgaria

За Джиосайкъл 

Джиосайкъл (Geocycle) е водещ световен доставчик на услуги в областта на управление на отпадъците, представен в над 60 държави на всички континенти. Компанията обслужва около 188 циментови завода на Холсим в целия свят, в които са изградени инсталации за оползотворяване на отпадъци.

Научете повече на: www.geocycle.com

dsc-2722.jpg
 

За контакти:

georgi-rizov.jpg

Георги Ризов

Търговски представител

гр. София 1407, бул. "Черни връх" 57, Енерджи тауър

офис тел.: 359 2 451 82 23 

моб. тел.: 359 882 61 42 80

е-mail: georgi.rizov@geocycle.com

srebrin

 

Сребрин Чакмаков

Търговски представител

гр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" 134

офис тел.: 359 32 277 201 

моб. тел.: 359 882 54 36 72

е-mail: srebrin.chakmakov@geocycle.com